piły tarczowe

 • PIŁY TARCZOWE Z OSTRZAMI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

  Prędkość skrawania. W celu zwiększenia stabilności piły tarczowej w czasie pracy oraz zmniejszenia szerokości rzazu, powinno dobierać się brzeszczot o możliwie małej średnicy. Jednocześnie średnica musi być dostosowana do liczby obrotów urządzenia tak, aby osiągnąć optymalną prędkość skrawania. Piły tarczowe z węglikami spiekanymi wymagają relatywnie wysokiej prędkości skrawania. Zalecana prędkość skrawania dla drewna i materiałów wyprodukowanych na bazie drewna mieści się w przedziale 65 - 70 [m/s]. Dla metali nieżelaznych 50 - 70 [m/s]. Dla stopów żelaza ( stal, żeliwo, inne ) przyjmuje się prędkość skrawania w okolicach 1,5 - 4 [m/s] ( w zależności od materiału).

  Prędkość skrawania

   

  Poniższa tabela pokazuje zależność pomiędzy średnicą piły [D], prędkością skrawania [V] i liczbą obrotów [n].

  Zależność średnica prędkość liczba obrotów piły

  Prędkość posuwu [m/min] Prędkość posuwu [u] określona jest przez liczbę obrotów tarczy [n], liczbę zębów [z] jak również wielkość posuwu na ząb [Dz]. Dla uzyskania dobrej obróbki posuw na ząb [Dz] powinien być zgodny z poniższą tabelą.

  Tabela zależności wielkości posuwu na ząb [Dz] od rodzaju obrabianego materiału.

  Prędkość posuwu piły tarczowej

   

  Do obliczania wielkości posuwu [u] należy stosować wzór :

  Wzór wielkości posuwu

  Wysokość ustawienia tarczy piły

  Producenci narzędzi i maszyn zalecają określony kąt natarcia dla materiału poddawanego cięciu, przy założeniu, że standardowa piła powinna wystawać ponad materiał obrabiany 10 ÷ 25 mm. Na rysunku widać, iż kąt cięcia zmienia się w zależności od ustawienia piły tarczowej. W przypadku większych odchyleń od zalecanej wysokości ustawienia tarczy piły, powinien być odpowiednio skorygowany i dobrany kąt natarcia. Wysokość ustawienia tarczy piły

   

  Kąt natarcia

  Wielkość zastosowanego kąta natarcia zależy od materiału, rodzaju obróbki jak również w niektórych przypadkach od typu zastosowanej maszyny. Poniższa tabela przedstawia dobór kąta natarcia w zależności od typu obrabianego materiału oraz zakresu obróbki.

  Kąt natarcia

  Oznaczenia kątów i płaszczyzn (piły tarczowe)

  Oznaczenia kątów i płaszczyzn pił

   


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


 • Piła tarczowa z ostrzami z węglików spiekanych jest narzędziem precyzyjnym. Dla zapewnienia długiego użytkowania oraz dobrych warunków pracy, wymaga bardzo starannej eksploatacji. Piła powinna być w odpowiednim czasie ostrzona tzn. w momencie gdy powierzchnia materiału obrabianego po przecięciu nie jest zadowalająca, gdy stępienie krawędzi tnących wynosi więcej niż 0,1 do 0,2 mm.


  Do ostrzenia należy używać właściwych tarcz ściernych i płynów chłodzących. W żadnym przypadku nie wolno ostrzyć nakładek z węglików spiekanych na sucho. W czasie ostrzenia ostrze musi być chłodzone. Ostrzenie powinno być wykonane na precyzyjnych ostrzarkach automatycznych, a nie ręcznie


   

  Gopol wykonuje usługę ostrzenia pił, które obejmuje :

  - naprężanie i prostowanie piły,

  - piaskowanie,

  - polerowanie,

  - szlifowanie powierzchni natarcia i przyłożenia,

  - kontrola szlifowania.

  Operacje te gwarantują wydłużenie czasu pracy narzędzia.


   

  Przy składowaniu i czynnościach serwisowych należy zawsze stosować tekturową przekładkę pomiędzy piłami, gdyż zęby są bardzo wrażliwe na uderzenia.


   

  Czyszczenie brzeszczotu piły

  Piły czyścimy bardzo starannie. W tym celu możemy użyć środka czyszczącego usuwającego resztki pochodzenia żywicznego. Nigdy nie wolno używać do czyszczenia ostrych przedmiotów powodujących powstawanie nierówności powierzchni będących potem przyczyną szybszego odkładania się zanieczyszczeń na powierzchni korpusu. Do wycierania na sucho i do czysta stosujemy miękkie szmatki czyszczące. Piły muszą być często oczyszczane, ponieważ wióry, kleje oraz żywice tworzą warstwę osadzającą się na ostrzach, w wycięciach i bokach piły. Osadzona powłoka zwiększa tarcie, co powoduje grzanie piły w czasie pracy oraz utratę właściwego naprężenia. Zwiększone tarcie jest przyczyną tworzenia się przypaleń na powierzchni oraz utraty stabilności.

  Sprawdzenie stanu technicznego piły

  Po dokładnym oczyszczeniu piły należy koniecznie sprawdzić stan techniczny piły, czyli:

  - sprawdzić, czy zęby nie są wyłamane,

  - sprawdzić, czy zęby nie są przytępione,

  - sprawdzić powierzchnię boczną piły, zwracając uwagę na przegrzania i przytarcia.

  W przypadku stwierdzenia ewentualnego uszkodzenia, piłę tarczową należy poddać regeneracji u producenta, a w żadnym wypadku nie wolno używać narzędzia uszkodzonego!


   

  Niedopuszczalne jest znakowanie pił w sposób mechaniczny np.. numeratorem. Nieprzestrzeganie zaleceń producenta prowadzi do utraty gwarancji.


   


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


 • N5 EAM

  Piły tarczowe do cięcia metali nieżelaznych przy posuwie ręcznym

  piły do metali nieżelaznych

  piły do cięcia metali nieżelaznych


   

  0 EAM

  Piły tarczowe przeznaczone do cięcia metali nieżelaznych z zerowym kątem natarcia

  piły tarczowe met. nieżelazne z zerowym kątem natarcia

  piły z zerowym kątem natarcia


   

  5 EAM

  Piły tarczowe przeznaczone do cięcia metali nieżelaznych przy posuwie automatycznym

  piły do met. nieżelaznych - posuw automatyczny

  piły do cięcia metali nieżelaznych przy posuwie automatycznym


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


 • 10 BA

  Piły przeznaczone do cięcia poprzecznego drewna oraz obcinania krawędzi. Mogą być stosowane do cięcia płyt dwustronnie laminowanych lub fornirowanych, do cięcia płyt wiórowych, gipsowych i MDF.

  Piły tarczowe - cięcie poprzeczne

  Piły do cięcia poprzecznego


   

  10 BA

  Piła przeznaczona do cięcia poprzecznego suchego drewna twardego. Korpus piły posiada rowek wpustowy i otwór zabierakowy.

   

  Piła tarczowa - drewno suche

  Piła do drewna suchego i twardego


   

  10 BA

  Piła przeznaczona do cięcia poprzecznego z nacięciami laserowymi.

   

  piła tarczowa - laser

   

  piła z nacięciami laserowymi

   


   

  5 BA

  Piła tarczowa z nacięciami laserowymi, kąt o ścinania tylni 35 , do cięcia poprzecznego drewna.

   

  piła tarczowa - nacięcia laserowe

   

  piła z nacięciami laserowymi

   


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


 • 5 BAE

  Piły tarczowe ze specjalnym szlifem gwarantującym dobrą powierzchnie po przycięciu. Zastosowanie do twardych tworzyw sztucznych

  piły do tworzyw sztucznych i laminatów

  piła do tworzyw sztucznych i laminatów


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


 • 20 AA

  Piły do cięcia drewna mokrego

  piły tarczowe drewno mokre

  piły tarczowe do drewna mokrego - wzdłużne


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


 • BA

  Piły tarczowe formatujące (piły formatowe), cięcie płyt postforming i softforming

  piły formatowe płyty postforming i softforming

  piły formatowe do cięcia płyt


  EA

  Piły tarczowe formatujące przeznaczone do cięcia płyt wiórowych, laminowanych oraz MDF (piły formatowe)

  piły tarczowe formatujące

  piły formatujące


   

  EA

  Piły formatujące (formatowe) przeznaczone do obróbki płyt wiórowych, laminowanych oraz płyt MDF. Zalecane do obróbki na maszynach formatujących parkiety.

  piły do obróbki na maszynach do parkietów

  piły tarczowe - maszyny formatujące parkiety


  10 EAXH

  Piły formatujące do pilarek pionowych. Przeznaczone do cięcia formatującego płyt laminowanych oraz wykończonych innego rodzaju warstwą zewnętrzną (formatowe)

  piły formatowe pilarki pionowe

  piły do płyt laminowanych oraz z inną warstwą zew.


   

  10 EA

  Piły tarczowe formatujące z nacięciami laserowymi  (piły formatowe)

  piły tarczowe - nacięcia laserowe

  piły formatowe z nacięciami laserowymi


  15 BA

  Piły tarczowe formatujące do cięcia płyt wiórowych w pakiecie

  piły formatowe - pakiety płyt wiórowych

  piły tarczowe cięcie płyt wiórowych


  12 EA

  Piły tarczowa formatująca do cięcia płyt wiórowych laminowanych w pakiecie

  piły cięcie płyt wiórowych w pakiecie

  płyty wiórowe laminowane w pakietach 


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


 • 10BA

  Piły tarczowe podcinające stosowane do obróbki płyt wiórowych laminowanych i nielaminowanych oraz MDF. Zalecane do pilarek ze stałym wrzecionem podcinającym

  piły tarczowe podcinające

  piły podcinające


   

  10RA

  Piły tarczowe podcinające ze szlifem trapezowo-odwrotnym. Przeznaczone do pilarek z ruchomym wrzecionem piły podcinającej

  piły podcinające do pilarek

  piły do pilarek z ruchomym wrzecionem piły podcinającej


  10RA

  Piły tarczowe podcinające ze szlifem trapezowoodwrotnym. Przeznaczone do pilarek z ruchomym wrzecionem piły podcinającej. Korpus piły posiada dodatkowe trzy otwory zabierakowe

  piły z dodatkowymi otworami zabierakowymi

  piły podcinające ze szlifem trapezowoodwrotnym

  Istnieje możliwość wykonania na zamówienie klienta szlifu RA/BA


  12 AA-F

  Piły tarczowe podcinające-składane. Szerokość cięcia reguluje się za pomocą przekładek dystansowych. Odpowiedni dobór przekładek pozwala dokładnie zgrać szerokość cięcia piły podcinającej z piłą główną

  piły tarczowe podcinające składane

  piły składane


  10 CA lub 10 DA

  Piły tarczowe podcinające z jednostronnym szlifem lewym lub prawym

  piły podcinające z jednostronnym szlifem

  piły podcinające


  10 DA lub 10 CA

  Piły tarczowe podcinające do głowic z otworami mocującymi

  piły podcinające do głowic z otworami mocującymi

  piły tarczowe podcinające do głowic z otworami


   

  10 AA

  Piła tarczowa podcinająca do głowic z otworami mocującymi

  piły podcinające

  piły tarczowe podcinające do głowic z otworami


   

  10 CA lub 10 DA

  Piła tarczowa podcinająca do głowic z otworami mocującymi, ze szlifem jednostronnym lewym lub prawym

  piła podcinająca do głowic z otworami mocującymi

  piła do głowic z otw. moc. ze szlifem jednostronnym lewym lub prawym


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


 • Oferujemy w dobrych cenach, produkowane przez nas, wysokiej jakości piły tarczowe przeznaczone do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych, laminatów i metali.


  ABY POZNAĆ PEŁNĄ OFERTĘ ALBO ZAMÓWIĆ INTERESUJĄCY CIĘ PRODUKT ZADZWOŃ: 627474996


  Produkujemy:
  piły tarczowe do cięcia wzdłużnego drewna twardego, również obfitującego w sęki, drewna miękkiego, tworzyw sztucznych.
  piły na wielopiłę CROSS przeznaczone do każdego rodzaju drewna, piły o zwiększonej wydajności mające zastosowanie przy cięciu mokrego drewna iglastego (SPEED CROSS)
  piły formatujące (formatowe) mające zastosowanie przy cięciu płyt: MDF, wiórowych, laminowanych i z innymi wykończeniami zewnętrznymi.
  piły do pakietowego cięcia płyt- piły panelowe (pilśniowe, wiórowe, sklejka, MDF) Piły te zapewniają niskie koszty eksploatacji przy zachowaniu długiego czasu pracy narzędzi.
  piły podcinające do płyt laminowanych, nielaminowanych, MDF. Stosowane w pilarkach z ruchomym i stałym wrzecionem podcinającym.
  piły tarczowe do cięcia poprzecznego (cięcie i obcinanie krawędzi drewna, płyt MDF, laminowanych, fornirowanych, wiórowych, gipsowych)
  piły do cięcia aluminium i profili posiadające specjalny rodzaj węglika i odpowiednią geometrię ostrza. Dzięki temu uzyskujemy długi czas pracy narzędzia oraz wysoką jakość cięcia.
  piły do cięcia PCV i innych tworzyw sztucznych, zaopatrzonych w specjalnie zaprojektowany szlif umożliwiający zachowanie gładkości powierzchni, która jest cięta.
   

  Aby uzyskać informację katalogową kliknij na wybrane zagadnienie:

  Informacje techniczne (PDF) (Charakterystyka) (inf. og.-tech.) (zęby pił)
  Ostrzenie i Konserwacja (ostrzenie) (regeneracja pił tarczowych)
  Sposób zamawiania(piły tarczowe)
  Sposób zamawiania specjalnych pił tarczowych (specjalne piły)

  Piły do cięcia wzdłużnego (piły tarczowe do drewna wzdłużne)

  Piły do cięcia wzdłużnego drewna mokrego (piły wzdłużne - drewno mokre)

  Piły tarczowe do wielopił z nożami promieniowymi
  Piły tarczowe do wielopił CROSS - produkcja Gopol (piły na wielopiłe)


  Piły do cięcia poprzecznego drewna oraz płyt z materiałów 
  drewnopochodnych (piły cięcie poprzeczne)
  Piły formatujące (formatowe panelowe)

  Piły podcinające i do głowic (podcinające)
  Piły do cięcia tworzyw sztucznych i laminatów (laminaty)
  Piły do cięcia metali nieżelaznych (met. nieżelazne)
  Piły tarczowe do cięcia stali (stal)


  piły tarczowe do drewna piła tarczowa dia - piła cross tarczowa

   


  Zapraszamy również do zapoznania się z produkowanymi przez nas piłami tarczowymi Speed Crossposiadającymi nowatorskie rozwiązania. Są one przeznaczone do efektywnego wzdłużnego rozkroju drewna miękkiego i mokrego na wielopiłach. Stosowanie naszych narzędzi pozwala zwiększyć wydajność produkcji, zachowując jednocześnie długą żywotność piły.

  Jesteśmy producentem pełnej gamy pił tarczowych wykorzystywanych w Tartakach, Fabrykach Mebli i Zakładach Stolarskich.


  [STRONA GŁÓWNA]


 • N5 EAM

  Piła tarczowa o specjalnej konstrukcji przeznaczona do cięcia stali

  piła tarczowa do cięcia stali

  piły do cięcia stali


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


   

   

 • PIŁY TARCZOWE DO WIELOPIŁ CROSS - PRODUKCJA GOPOL (piły na wielopiłę)

  20 AA

  Piły do cięcia wzdłużnego na wielopiłach. Przeznaczone do cięcia drewna miękkiego i twardego oraz drewna obfitującego w sęki.

  Piły na wielopiłe

  Piły na wielopiłę


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


  • Zastosowanie:
  • wzdłużny rozkrój drewna na wielopiłach
  • drewno miękkie, mokre
  • posuw mechaniczny
   Zalety:
  • zwiększenie wydajności produkcji – większy posuw
  • dłuższa żywotność
  • bardzo dobre odprowadzenie wióra
  • mniejsze oklejanie korpusu - zmniejszenie chropowatości korpusu (obróbka termiczno-gazowa)
  • wytrzymałe na duże obciążenia uzębienie (wzmocniony ząb)
  • możliwość optymalnego ostrzenia od powierzchni przyłożenia (wzmocniony ząb)
  • zmniejszenie zużycia ściernicy (wzmocniony ząb)
  • mniejsze zużycie energii, zmniejszenie oporów skrawania
  • optymalny dobór narzędzi do potrzeb klienta

   

   


  [STRONA GŁÓWNA GOPOL]


 • Jasno i jednoznacznie postawione zamówienie to pewność terminowej dostawy zamówionego towaru. Zamówienie powinno określać następujące elementy, podane w postaci kodowej zgodnie z danymi podanymi w informacjach technicznych. Oznaczenia kodowe składają się z następujących elementów :

  1. Średnica zewnętrzna

  2. Szerokość nakładek z węglików spiekanych

  3. Grubość korpusu

  4. Średnica otworu

  5. Ilość zębów

  6. Kąt natarcia

  7. Typ zębów

  8. Kod typu piły, jeżeli występuje

  9. Symbol węglika w nawiasie zgodnie z przeznaczeniem 


  UWAGA : Piły na indywidualne zamówienie mogą być pokryte powłoką antyadhezyjną, zabezpieczającą piłę przed osadzaniem się na niej w czasie obróbki produktów skrawania.


   


  [STRONA GŁÓWNA | PIŁY TARCZOWE]


Gopol sp. z o.o.

Al. Niepodległości 26, 63-200 Jarocin | Dział Sprzedaży: tel. 62 747 49 96 fax 62 747 26 73 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piły tarczowe Speed Cross