PROFESJONALNE NARZĘDZIA
DLA MEBLARSTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO

ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance)

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny
Celem spółki GOPOL jest aby jej bieżące działanie, decyzje związane z przyszłością i rozwojem budziły zaufanie nie tylko naszych klientów, ale także były społecznie odpowiedzialne. Nasza spółka angażuje się w działalność proekologiczną oraz w życie społeczne. Takie działania są wpisane w sposób w jaki na co dzień zarządzamy spółką i stanowią integralną część naszej polityki. Bez podejmowania takich działań, nie wyobrażamy sobie także funkcjonowania w przyszłości.
Naszymi priorytetami są działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii. Modernizujemy linie produkcyjne i technologie, korzystamy z energooszczędnego oświetlenia, odzyskujemy energię z procesów produkcyjnych i przekazujemy ją do ogrzewania hal produkcyjnych, przeprowadzamy modernizacje budynków w celu ograniczenia zużycia energii cieplnej. Jesteśmy świadomym prosumentem, korzystamy z instalacji fotowoltaicznej. Planujemy kolejne inwestycje w tym zakresie.
Wprowadzamy do naszej produkcji „zielone” komponenty, przy produkcji których, został zmniejszony ślad węglowy. Takie narzędzia już mamy w swojej ofercie.
Od lat wspieramy finansowo różne organizacje społeczne i humanitarne, wiele fundacji oraz różnych akcji o charakterze charytatywnym.